Power Adapter cho TerraMaster F2-210/F2-220/F2-221/F2-421/D2-310/D2-Thunderbolt 3

520,000

  • Nhà sản xuất: Powertron Electronics Corp.
  • Dòng vào: 100-240V~50/60Hz 1.5A
  • Dòng ra: 12V 3.33A 39.96W Max