Sử dụng DupleBackup trong TOS để backup dữ liệu lên Google, Onedrive, Amazon S3 hay qua iSCSI LUN

duple-backup-terramaster

Sử dụng DupleBackup trong TOS để backup dữ liệu lên Google Drive, Onedrive, Amazon S3 hay thông qua iSCSI LUN

Thông tin chi tiết về TerraMaster, vui lòng liên hệ TFSI.vn

Chia sẻ với bạn bè

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *