Tag Archives: Napatech Link Capture Software

Tăng tốc hệ thống giao dịch tài chính với Napatech Link Capture Software

Financial-Applications-fig.1

Tăng tốc hệ thống giao dịch tài chính với Napatech Link Capture Software. Mô tả giải pháp Xây dựng các giải pháp tiên tiến cho các ứng dụng tài chính bằng cách sử dụng máy chủ tiêu chuẩn COTS và Napatech SmartNICs với Link™ Capture. Khi các hệ thống giao dịch tài chính đang liên […]