Tạo tài khoản người dùng và phân quyền trong hệ điều hành TOS

Phân quyền trong TOS

Ngày nay, không chỉ các công ty lớn mà ngay cả những doanh nghiệp nhỏ cũng quan tâm đến việc xây dựng một hệ thống CNTT an toàn. Điều này có tác động vô cùng lớn đến việc kinh doanh và điều hành doanh nghiệp. Một hạ tầng CNTT cơ bản bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Tất cả các thành phần này được kiểm soát, điều khiển bằng cách sử dụng một loạt các tài khoản được cấp quyền truy cập.

Phân quyền cung cấp cho bạn khả năng quản lý quyền hạn người dùng. Tại đây, bạn có thể tạo các user, các nhóm và thư mục chia sẻ cho các thiết bị TNAS. Bạn cũng có thể định cấu hình các quyền khác nhau cho từng thiết bị. Đồng thời, hoạt động xuất hoặc nhập thông tin của người dùng và nhóm người dùng giúp bạn quản lý hàng loạt.

Với tính năng quản lý người dùng linh hoạt, bạn có thể tạo tài khoản người dùng cho từng gia đình hoặc thành viên trong công ty. Bạn cũng có thể quản lý các quyền mà mỗi người dùng có, chẳng hạn như quyền truy cập thư mục được chia sẻ hoặc hạn ngạch lưu trữ.

Để tạo tài khoản phân quyền, vui lòng truy cập TOS Desktop> Control Panel> Privileges> User.

Thiết lập tài khoản đặc quyền trong TOS vô cùng quan trọng
Thiết lập tài khoản đặc quyền trong TOS vô cùng quan trọng

Để tạo người dùng:

1. nhấp vào “Creat”, nhập tên người dùng và mật khẩu, sau đó nhấp vào “Next”;

2. Đặt mức lưu trữ của người dùng, sau đó nhấp vào “Next”;

3. Gán người dùng đó cho một nhóm người dùng, sau đó nhấp vào “Next”. Lưu ý: Nếu được gán cho nhóm quản trị, người dùng sẽ có quyền quản trị viên;

4. Đặt quyền truy cập của người dùng cho thư mục chia sẻ, sau đó nhấp vào “Next”;

5.Xác nhận thông tin người dùng, sau đó nhấp vào “Creat”;

Chỉnh sửa:

Bước chỉnh sửa đặc quyền cũng vô cùng quan trọng
Bước chỉnh sửa đặc quyền cũng vô cùng quan trọng

Việc này cho phép bạn chỉnh sửa người dùng. Xác định tài khoản người dùng bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấp vào “Chỉnh sửa”.

Xóa: Điều này cho phép bạn xóa tài khoản người dùng đã được tạo. Vui lòng kiểm tra người dùng bạn muốn xóa, sau đó nhấp vào “Xóa”.

Admin: Điều này đề cập đến tài khoản quản trị viên và là thành viên của nhóm quản trị viên có đặc quyền cao nhất. Bạn không thể xóa tài khoản quản trị viên.

Export:

Mục này nhằm mục đích để xuất thông tin của người dùng. Để xuất thông tin, hãy chọn một hoặc nhiều người dùng và chọn ‘Export’. Thông tin người dùng đã chọn, bao gồm tên người dùng, mật khẩu, email bảo mật, số điện thoại, quyền truy cập SSH, nhóm người dùng, hạn ngạch dung lượng, quyền và các cài đặt khác, sẽ được xuất dưới dạng trang tính Excel. Trường mật khẩu trống và thông tin mật khẩu bạn đặt sẽ bị ẩn.

Import:

Nhập hàng loạt thông tin người dùng. Nhấp vào Nhập và chọn biểu mẫu thông tin người dùng. Trước tiên, bạn nên xuất một biểu mẫu chuẩn từ hệ thống TOS và thêm thông tin người dùng khác vào biểu mẫu.

Lưu ý:

Trước khi thiết lập đặc quyền bạn cũng cần nắm một số lưu ý
Trước khi thiết lập đặc quyền bạn cũng cần nắm một số lưu ý

Tên người dùng và mật khẩu là bắt buộc. Ngoài ra, tên người dùng không được chứa bất kỳ khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt nào.

Việc thiết lập tài khoản phân quyền trong hệ điều hành TOS là một trong những điều vô cùng quan trọng khi bắt đầu sử dụng TNAS. Bởi nó sẽ giúp bạn quản lý và điều hành doanh nghiệp dễ dàng. Nhờ đó, hoạt động kinh doanh tạo nên doanh thu cũng mang lại nhiều hiệu quả. Để biết thêm thông tin chi tiết về các vấn đề khác, khách hàng vui lòng tham khảo tại TOS Help.

Bài viết tham khảo: https://help.terra-master.com/TOS/view/?lang/en-us/flag/user

Chia sẻ với bạn bè

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *