NAS TerraMaster F4-221 Intel Dual-core 2GHz, 2GB RAM, 4 khay ổ cứng, 64TB

  • NAS TerraMaster F4-221, Intel Dual-core 2GHz,
  • Bộ nhớ trong 2GB RAM
  • Hỗ trợ 4 khay ổ cứng, 64TB