NAS TerraMaster F5-421 Intel Quad-core 1.5GHz, 8GB RAM, 410MB/s, AES NI, RAID 0, 1, 5, 6, 10

Original price was: ₫12,890,000.Current price is: ₫11,990,000.

  • NAS TerraMaster F5-421: Intel Quad-core 1.5GHz
  • Bộ nhớ trong 8GB RAM
  • Tốc độ 410MB/s, AES NI, RAID 0, 1, 5, 6, 10
  • Giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm ổ cứng