Tag Archives: hướng dẫn tải xuống và cài đặt tnas

Hướng dẫn tải xuống và cài đặt TNAS PC trên máy tính và smartphone

Hướng dẫn tải xuống và cài đặt TNAS PC trên máy tính và smartphone. Đây là bước đầu tiên mà khách hàng cần làm trước khi sử dụng thiết bị lưu trữ của TerraMaster. Nhằm mục đích thiết lập và làm việc nhanh chóng, người sử dụng cần nắm được những thông tin quan trọng […]